Zuurstof

straten branden van verontwaardiging
terwijl rubberen kogels de vlammen
smoren. het internet kleurt zwart.
Jij kon niet ademen

dit nooit meer, schreeuwen we om
ter hardst, sippen van onze
espresso, en gaan door met leven.
Jij kon niet ademen.

je riep om water
je buik deed pijn
je nek deed pijn
de woorden gleden van hen af
Jij kon niet ademen.

een rel is de taal van de ongehoorde
zei Marthin Luther King drieënvijftig jaar
geleden.

wij moeten spreken
bovenal wij moeten
luisteren

Further Projects